Language selector:
fi
  • You are here:
  • Home
  • Tietosuoja
 
 

Tietosuoja

Tämä tietosuoja koskee Oriental Motor (Europa) GmbH:n verkkosivuja   (orientalmotor.de, oriental-motor.de, orientalmotor.fr, oriental-motor.fr, orientalmotor.it, oriental-motor.it, oriental-motor.co.uk, oriental-motor.eu, orientalmotor.cz, orientalmotor.com.tr, orientalmotor.es, orientalmotor.ru, orientalmotor.nl, orientalmotor.hu, orientalmotor.pl, orientalmotor.pt, orientalmotor.fi, orientalmotor.dk).

Huolellisesta sisällön tarkastamisesta huolimatta emme voi vastata ulkopuolisten linkkien sisällöstä. Linkitettyjen sivujen sisällöstä vastaa yksinomaan sivuja ylläpitävä organisaatio.

Tarjoamme kotisivuillamme erilaisia palveluja, jotka ovat saatavilla vain, jos kysyjä luovuttaa omat henkilökohtaiset tietonsa meille. Henkilökohtaisilla tiedoilla ymmärrämme tietoja, joiden avulla asiakkaan voi tunnistaa. Näiden tietojen kohdalla voi olla kysymyksessä yksi tai useampi tieto kuten asiakasnumero, puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite, yrityksen nimi ja kyselyn perusteella saatuja tietoja, joiden avulla yksittäinen asiakas voidaan tunnistaa. Huomioi myös seuraavat tietoturvaa koskevat ohjeet.

Henkilökohtaisten tietojen hallinta
Oriental Motor yrittää suojata asiakkaan henkilökohtaiset tiedot parhaalla mahdollisella tavalla. Toimimme kaikin tavoin siten, etteivät ulkopuoliset henkilöt pääse käsiksi asiakkaittemme tietoihin ja että tietoja ei pääse hävittämään, käsittelemään eikä antamaan eteenpäin ja että ne on tallennettu turvallisesti. Jos kaiksesta huolimatta näin pääsee kuitenkin tapahtumaan, ryhdymme välittömästi vastaaviin vastatoimenpiteisiin.

Henkilökohtaisten tietojen käyttäminen
Käytämme asiakkaan antamia tietoja  tarjouksien tekemiseen ja palvelujen parantamiseen. Emme luovuta henkilökohtaisia tietoja ulkopuolisille, poikkeuksen muodostavat laissa annetut määräykset ja oikeusviranomaisten päätökset.

Rajoitettu tietojen hyödyntäminen
Jos asiakas antaa kyselykaavakkeen perusteella suostumuksensa siihen, että Oriental Motor voi lähettää hänelle informaatiota, voidaan hänelle lähettää tietoja Oriental Motorin myyntikampanjoista, tapahtumista jne. sähköpostitse tai jollain muulla tavalla.  Jos asiakas ei enää halua vastaanottaa informaatiota, voi hän ilmoittaa siitä kaikkina ajankohtina Orintal Motorille sähköpostitse, puhelimitse tai faksilla.

Muita henkilökohtaisia tietoja koskevia ohjeita
Vaikka Oriental Motor yrittää suojata asiakkaan henkilökohtaiset tiedot parhaalla mahdollisella tavalla, kehotamme asiakkaitamme kuitenkin käsittelemään näitä tietoja huolellisesti.  Oriental Motor ei vastaa asiakkaan henkilökohtaisten tietojen turvallisuudesta verkkosivuilla, jotka on linkitetty Oriental Motorin sivujen kanssa.

Tietosuojaa koskevat tiedot voivat muuttua uusien palvelujen myötä. Lisäksi on mahdollista, että Oriental Motor muuttaa näitä määräyksiä tietosuojan parantamiseksi tai uusien läkimääräysten puitteissa. Siksi pyydämme asiakkaitamme lukemaan nämä (aina) määräykset säännöllisin aikavälein uudestaan.

Evästeet
Evästeet ovat pieniä tietopaketteja, joita web-palvelin lähettää asiakkaan selaimeen antaakseen asiakkaalle ohjeita Internetin tehokkaammasta hyödyntämisestä. Eväste voidaan tallentaa selaimelle tiedostoksi.  Evästeiden avulla voidaan todeta, mikä selain on käynyt verkkosivuilla. Asiakas voi säätää selaimen mielensä mukaan siten, että evästeiden vastaanottaminen estetään tai että niistä lähetetään ennen vastaanottoa varoitus. Web-palvelimme käyttää evästeitä seuraavia tarkoitusperiä varten:

Verkkosivujen tai sähköpostien sisällön muuttamiseksi asiakastyytyväisyyden parantamista varten tai yksilöllisen sisällön luomiseksi yksittäistä asiakasta varten.

Tilastollisia tutkimuksia varten, näiden kohdalla ei kuitenkaan ole mahdollista tunnistaa asiakasta yksilönä.

Tämä verkkosivu hyödyntää Google Inc.:n (Googlen) tarjoamaa analyysipalvelua "Google Analytics" („Google“). "Google Analytics" käyttää ns. "evästeitä", tekstitiedostoja, jotka tallennetaan asiakkaan tietokoneelle ja joka mahdollistaa analyysin tekemisen asiakkaan nettisivujen käytöstä. Evästeiden avulla saatuja tiedot asiakkaan nettisivujen käytöstä (mukaan luettuna asiakkaan IP-osoite) siirretään Googlen palvelimelle USA:han ja tallennetaan sinne. Google käyttää näitä tietoja hyväkseen tehdessään analyysia asiakkaan verkkosivujen käytöstä. Lopuksi se laatii yhteenvedon verkkosivujen aktiivisesta käytöstä sivujen ylläpitäjälle, joka puolestaan hyödyntää näitä tietoja parantaakseen omia Internet-palvelujaan. Google luovuttaa nämä tiedot myös tarvittaessa kolmannelle osapuolelle, mikäli laki näin vaatii tai jos kolmas osapuoli käsittelee näitä tietoja Googlen toimeksiannosta. Google ei missään tapauksessa yhdistä asiakkaan IP-osoitetta Googlen muihin tietoihin. Asiakas voi estää evästeiden asentamisen ohjelmiston selainta säätämällä; tässä tapauksessa asiakas ei kuitenkaan pysty hyödyntämään näiden verkkosivujen kaikkia palveluja täysin. Käyttämällä näitä verkkosivuja asiakas hyväksyy samalla, että Google käsittelee hänen kauttaan saatuja tietoja yllämainitulla tavalla ja yllämainittua tarkoitusperää varten.

Tietosuojaa koskevat määräykset ovat voimassa siitä hetkestä alkaen, kun verkkosivut ladataan.

Tammikuu 2011

ORIENTAL MOTOR (Europa) GmbH
European Headquarters
Schiessstraße 74
40549 Düsseldorf
Saksa

Puh.: +49-(0)2 11/52 067-00
Faksi: +49-(0)2 11/52 067-099
info@orientalmotor.de

Yhteystiedot Suomessa

Asiakaspalvelu

Vastaamme kaikkiin tuotteita koskeviin kysymyksiin. Maksuttomat puhelut Euroopasta:
00 800 / 22 55 66 22
(Tukipalvelut englanniksi ja saksaksi)